Artsy-fartsy

Bauhaus – “Toà nhà” hiện đại của nghệ thuật thế giới (phần 5)

Di Nguyen

Những giá trị của trường Bauhaus lan toả đến nhiều quốc gia châu Á, góp phần lan toả vào chủ nghĩa hiện đại trên toàn cầu.

Bauhaus – “Tòa nhà” hiện đại của nghệ thuật thế giới (phần 4)

Di Nguyen

Những con người avant-garde của Bauhaus không hề chùn bước khi ngôi trường của họ ở Đức bị đóng cửa. Họ tìm đến Mỹ như một miền đất mới để thực hiện tham vọng của mình.

Bauhaus – “Toà nhà” hiện đại của nghệ thuật thế giới (phần 3)

Di Nguyen

Những gì trường Bauhaus dạy không chỉ tạo ra một lứa nghệ sĩ mới cấp tiến, mà còn góp phần vào nền tảng lý thuyết giúp chủ nghĩa hiện đại phát triển mạnh về sau.

Bauhaus – “Toà nhà” hiện đại của nghệ thuật thế giới (phần 2)

Di Nguyen

Không chỉ là ngọn cờ đầu của chủ nghĩa hiện đại Đức, Bauhaus đã phát triển mô hình đào tạo nghệ thuật mới, chú trọng vào tính ứng dụng và lấy kiến trúc làm trọng tâm.

Bauhaus – “Toà nhà” hiện đại của nghệ thuật thế giới (phần 1)

Di Nguyen

Dù chỉ tồn tại ngắn ngủi, Bauhaus đã đổi mới cách đào tạo nghệ thuật, đồng thời trở thành một trong những biểu tượng avant-garde nổi tiếng nhất thế kỷ 20.

AR Art Camp #1: Theo cánh buồm ngôn từ, chu du miền nghệ thuật

artrepublik

Art Republik Vietnam lần đầu tiên triển khai dự án coaching AR Art Camp dành cho nguồn nhân lực trẻ làm việc trong lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật.